Zeven redenen waarom grote beleggers in digitale assets als Bitcoin investeren – LekkerCryptisch

In totaal zijn er 800 grote investeerders ondervraagd door Constancy, 300 meer dan vorig jaar. Die investeerders zijn niet door Constancy zelf uitgekozen. Het onderzoek is gedelegeerd aan Greenwich Associates en “werd blind uitgevoerd van november 2019 tot start maart 2020”. De 800 ondervraagde beleggers zijn ingedeeld in verschillende segmenten, waaronder rijke individuen, familiekantoren, hedgefondsen, vermogensfondsen en -stichtingen. De helft is gevestigd in de Verenigde Staten en de helft in Europa.

Highlights

Uit de peiling blijkt dat 36% van de ondervraagde beleggers op dit second investeert in digitale assets. Bijna 60% van hen heeft een neutrale of positieve angle ten aanzien van de nieuwe asset class. De meest aantrekkelijke eigenschap ervan is de beperkte correlatie met andere assets. Daar tegenover staat het risico dat de waarde ineens flink hoger of lager kan uitvallen; prijsvolatiliteit wordt als grootste obstakel gezien. Meer dan 60% van de ondervraagden vindt dat digitale assets een plek in het beleggingsportfolio verdienen en meer dan 80% stelt interesse te hebben in producten die blootstelling aan digitale assets verschaffen.

Bitcoin blijft het belangrijkste asset, zowel voor de traditionele als voor de op cryptocurrencies gerichte investeerder. Meer dan 25% van de beleggers is blootgesteld aan Bitcoin. Ethereum staat met 11% op nummer 2. In de segmenten monetary advisors en excessive web price people zijn de meeste investeerders in Bitcoin te vinden. De investeerders in Ethereum zitten vooral in de categorie enterprise capital.

Aantrekkelijke eigenschappen

Ruim zeven op de tien van de ondervraagden ziet iets aantrekkelijks in digitale assets. In het rapport van Constancy staan de zeven belangrijkste redenen en eigenschappen opgesomd die als verleidelijk worden beschouwd:

 1. Beperkte correlatie met andere assets (36%)
 2. Potentie van innovatieve technologie (34%)
 3. Mogelijkheid om veel winst te maken (33%)
 4. Decentralisatie mogelijk maken (22%)
 5. Vrij van overheidsbemoeienis (17%)
 6. Arbitragemogelijkheden (13%)
 7. Bestand tegen censuur (10%)

Op drie van de zeven eigenschappen wordt toelichting gegeven.

De beperkte correlatie heeft betrekking op het beperken van risico’s. Hoe kapitaal het greatest ingedekt kan worden tegen geldontwaarding is voor veel (macro-)investeerders een belangrijke vraag. Een veelgebruikte strategie is door het portfolio te diversificeren en toevluchtsoorden te zoeken die daarvoor bescherming bieden: secure havens. “In een wereld die hunkert naar nieuwe veilige assets is een groeiende rol voor Bitcoin weggelegd”, aldus hedgefondsmiljardair Paul Tudor Jones.

De referentie aan innovatieve technologie draait om de potentie ervan om bestaande markten op de kop te zetten: business disruption. Ken je Nokia nog? Of Kodak? Het waren beide marktleiders en zijn in korte tijd van hun troon gestoten. Aan de ontwrichting van markten is veel geld te verdienen, mits je er optijd bij bent. Bitcoin geeft investeerders de mogelijkheid op ontwrichtende gebeurtenissen voor te sorteren, een zogeheten asymmetrische kans.

Tenslotte wordt het vrij zijn van overheidsbemoeienis uitgelicht. Opvallend is dat deze eigenschap door Europese investeerders (25%) veel hoger gewaardeerd wordt dan door Amerikaanse beleggers (10%). Een goede verklaring hiervoor heeft Constancy niet, maar de vermogensreus veronderstelt dat uitzonderlijk beleid van centrale banken bijdraagt aan dit sentiment, waaronder het in rekening brengen van negatieve rentes.

Fidelity overheidsbemoeienis

Obstakels

Het rapport gaat uitgebreid in op de drempels die grote beleggers ervaren om in digitale assets te investeren. Over het geheel genomen zijn de zorgen wat minder zwaar dan een jaar eerder en blijken Europeanen wat positiever te zijn ingesteld dan hun Amerikaanse collega’s. Dit zijn de tien meestgehoorde bezwaren:

 1. Prijsvolatiliteit (53%)
 2. Zorgen over marktmanipulatie (47%)
 3. Waardebepaling is lastig (45%)
 4. Zorgen van klanten over de veiligheid (42%)
 5. Moeilijk aan klanten uit te leggen (41%)
 6. Beveiligingsvraagstukken (41%)
 7. Te nieuwe markt, beperkte observe document (40%)
 8. Zorgen rondom juridische standing van digitale assets (39%)
 9. Beperkt ontwikkelde marktinfrastructuur (38%)
 10. Complexiteit, moeilijk om te begrijpen door de instelling zelf (36%)

In totaal telt de lijst 18 concrete bezwaren. Desondanks gelooft 60% van de ondervraagden dat digitale assets een plek hebben in het beleggingsportfolio. Daarvan denkt één op de vijf dat ze een afzonderlijke en onafhankelijke beleggingscategorie vormen. Bijna 40% ziet ze als onderdeel van de various asset class, waar grondstoffen ook onder vallen.

Fidelity categorisering assets

Voor Constancy is de uitkomst van het onderzoek hoopvol: “We zien dat het momentum en de interesse rond investeringen in digitale assets toeneemt in alle beleggerssegmenten.” Of de huidige macro-economische ontwikkelingen de wind in de rug versterken? “Wij geloven van wel. Het zorgt ervoor dat investeerders hun strategieën evalueren en zich opnieuw positioneren voor wat wellicht een volledig nieuw paradigma is.”

About Tom Greenly

Check Also

Ethereum en ripple schieten omhoog, nu de opmars van bitcoin zorgt voor een stijgende populariteit van cryptomunten – Business Insider

In navolging van de bitcoin stijgen ook andere cryptomunten als ethereum en ripple snel in …

Ethereum bereikt voor eerste keer sinds 2018 een prijs van $600 – Newsbit.nl

De Ethereum prijs heeft de $600 grens doorbroken. Hiermee bereikt het hoogten die meer dan …

bbw sex